جاذبه های گردشگری ایران - آرامگاه پیر نجم الدین استان سمنان - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - آرامگاه پیر نجم الدین استان سمنان - قسمت اول

2safar

در گوشه و کناری از سرزمین پهناور ایران، داستان تاریخ این سرزمین کهن، روایتی همیشگی و ماندگار است و گردشگران در هر شهری و در هر منطقه ای می توانند شاهد روایتی از دوره و تاریخی از ایران باشند و نکته جالب تر اینکه، در بسیاری از شهر، رویداد و رخداد های تاریخی در هر دوره را می توان به تفکیک در بخش های مختلف شهر مشاهده کرد، از این رو، ایران، این سرزمین تاریخی و کهن برای گردشگران مجموعه ی بی نظیری از هنر، فرهنگ و تمدنی است که در اشکال مختلف فرهنگی و هنری نشان می دهد.

2safar

سمنان به عنوان یکی از تاریخی ایران، در معرض رخداد های مهمی در تاریخ ایران بوده و این بار 2safar در معرفی یکی دیگر از جاذبه های گردشگری ایران، شهر علاوه بر آشنایی با این جاذبه های دیدنی و تاریخی، شما را با بخش های مهمی از تاریخ ایران آشنا می کنیم، بخش هایی که با وجود تمام تلخی های تاریخی اش، رشادت و قهرمانی های مردم این سرزمین را روایت می کند.

2safar

2safar در مسیر خود به شهر سمنان، شما را به دیدن آرامگاه پیر نجم الدین دادبخش یا تاجبخش که به پیر نجم الدین سمنانی نیز شهرت دارد دعوت می کند. اما پیش از پرداختن به این جاذبه ی تاریخی و گردشگری شهر سمنان ، ابتدا داستان تاریخی این بنا و پیر نجم الدین را برای تان روایت می کنیم، داستانی که راوی روزها و سال های دهشتناک و خونباری است که هر گز در تاریخ ایران فراموش نمی شود، روزگاری این سرزمین تاریخی و پهناور در معرض یکی از خونبار ترین حمله های تاریخی قرار گرفت، تهاجمی که نه تنها ایران بلکه بسیاری از مناطق دنیای آن روزگار را تحت تاثیر خود قرار دارد. هرچند، بدون شک باید نقطه های عطف تاریخ را در شکل گیری آن دوران موثر دانست. حمله مغول چنان عظیم و گسترده بود، که با ندانم کاری حاکمان آن روزگار ایران، به یک مصیبت تبدیل شد، ارتش مغول به رهبری چنگیزخان، از نواحی شرقی و شمال شرقی وارد ایران شد و برگ های تاریخ ایران را جور دیگری ورق زد، در بسیاری از شهر با مقاومت مردم و نیرو های مردمی مواجه شد و به عنوان سیاست جنگی هر مقاومت تلفات بیشتری بر جای می گذاشت و هر شهری که بیشتر مقاومت می کرد، در هنگام فتح آن شهر مردم بیشتری کشته می شد و شهر سمنان هم یکی از همان شهرهایی بود که شاهد قتل عام مردم اش بود، چرا در این شهر، مردم سمنان در مقابل نیرو های مغول مقاومت کردند و قهرمانان بسیاری در این مسیر کشته شدند، به شهادت تاریخ و روایت متون تاریخی یکی از این قهرمانان که رهبری مردم سمنان را عهده داشت، پیر نجم الدین دادبخش بود، که به همراه چند تن دیگر، کفن پوش مردم را به مقابله با نیروهای متجاوز مغول تشویق کردند و قهرمانانه در مقابل آن ها ایستادند.

2safar

در برخی متون تاریخی به شکلی اساطیری نبرد آنان روایت شده و بدون شک، ایستادن در مقابل مغول ها در شهری کوچک با کمک مردم عادی حرکتی اساطیری بوده است، از این رو، آرامگاه پیر نجم الدین در شهر سمنان، روای روزهای خونین است، که تاریخ ایران و شهر سمنان شاهد آن بوده اند و گردشگران امروزه می توانند در کنار خشت های قدیمی این بنای تاریخی بنشینند و تنها بخش هایی از آن روز ها تیره و تاریک را بشوند، با ما همراه باشید.