آنچه در مورد آزمایش های آنتی بادی و بیماری همه گیر کرونا ویروس باید بدانید

26 فروردین ماه 99

از آنجا که جهان تماشا و تعجب می کند که ممکن است اقدامات از راه دور اجتماعی پایان یابد ، برخی از آزمایشات آنتی بادی امیدوار هستند که ممکن است به ارائه راه حل کمک کند.آزمایش های آنتی بادی که به عنوان تست های سرولوژی نیز شناخته می شوند به منظور تشخیص عفونت فعال با کرونا ویروس نیستند. بلکه پروتئین های موجود در سیستم ایمنی بدن ، معروف به آنتی بادی ها را از طریق نمونه خون بررسی می کنند.حضور آنها به این معنی است که فرد در معرض ویروس قرار گرفته و آنتی بادی هایی علیه آن ایجاد کرده است ، که ممکن است به معنای حداقل ایمنی بدن باشد اگرچه کارشناسان مطمئن نیستند که ایمنی بدن چقدر ممکن است قوی باشد یا حتی چه مدت دوام خواهد داشت.در مقابل ، آزمایش تشخیصی ، تاکنون بیشتر از تکنیک آزمایشگاهی موسوم به تست واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) استفاده کرده است. این آزمایشات می توانند عفونت های فعال را از طریق نمونه، معمولاً از طریق بینی تشخیص دهند که در آن ماده ژنتیکی ویروسی آزمایش می شود.