35000 آزمایش کروناویروس ایالات متحده غیر قابل اعتماد تلقی می شود

35000 آزمایش کروناویروس ایالات متحده غیر قابل اعتماد تلقی می شود

مطابق بیانیه ای از AdventHealth ، که این آزمایشات را انجام داده است ، حدود 35000 آزمایش کرونویروس در ایالات متحده غیر قابل اعتماد تلقی شده اند زیرا یک آزمایشگاه پردازش "قادر به انجام تعهدات خود نبوده است". بیش از 33000 آزمایش غیرقابل اعتماد در فلوریدا انجام شد. AdventHealth مشخص نکرده که 2،000 تست دیگر در کجا انجام شده است. AdventHealth گفت که آنها در حال حاضر نام آزمایشگاه را فاش نمی کنند. وی گفت: "در حالی که ما با آزمایشگاه های دیگر در چندین ایالت مختلف به منظور ارائه تست های COVID-19 برای جوامع خود ، با موفقیت کار می کنیم ، ما قرارداد خود را با این آزمایشگاه خاص خاتمه داده ایم و در ناامیدی از این وضعیت سهیم هستیم. ما عمیقاً متاسفیم از ناراحتی و عدم اطمینان ناشی از آن . AdventHealth گفت که آنها "با پشتکار" کار می کنند تا افرادی که از طریق نامه یا تماس تلفنی تحت تأثیر قرار می گیرند را مطلع کنند. کسانی که منتظر نتیجه آزمایشگاه مورد نظر هستند ، نتیجه نمی گیرند زیرا نمونه های ارائه شده مطابق قانون آزمایش نمی شوند.

29 اردیبهشت ماه 99