فرماندار آلاسکا در حال برنامه ریزی برای بازگشایی مشاغل است

30 فروردین ماه 99

مایك دانلووی رئیس دولت گفت كه رهبران آخر هفته در مورد چگونگی شروع مجدد اقتصاد صحبت خواهند كرد.آنها هفته آینده برنامه خود را برای بخش خرده فروشی فاش می کنند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه گفت: "از نظر زمانی که ما می خواهیم این مسئله را باز کنیم ، ما در مورد آن روز دوشنبه صحبت خواهیم کرد."دانلیوی گفت که دولت با كووید 19 اطلاعات و تجربه كافی برای برخورد با هرگونه شرایط وخیم در مواردی كه می تواند هنگام برداشتن دستورات اضطراری رخ دهد ، برخوردار است."اگر در جایی به یک خوشه ای برخورد کنیم آن منطقه را جدا خواهیم کرد. می تواند یک شهر باشد. می تواند یک تأسیسات ، یک تجارت ، یک محل باشد. "این دولت قبلاً اعلام کرده بود که ساکنین از روز دوشنبه اجازه ملاقات با پزشک معالج را خواهند داشت که عمده اقدامات پزشکی انتخابی در 4 ماه مه انجام خواهد شد.