آلمان می گوید اولین آزمایش واکسن بالینی را تصویب کرده است

3 اردیبهشت ماه 99

مؤسسه فدرال واكسنها و داروهای بیولوژیكی گفت: اولین آزمایش بالینی واكسن Covid-19 در آلمان به تصویب رسیده است.واکسن بالقوه توسط شرکت بیوتکنولوژی BioNTech در ماینز آلمان ساخته شده است.موسسه پاول ارلیچ ، آژانس فدرال ، می گوید که توانست طی چهار روز مراحل تصویب را انجام دهد.وزیر بهداشت انگلیس این هفته تأیید كرد كه روز پنج شنبه آزمایش دیگری برای واكسن انسانی در دانشگاه آكسفورد انگلیس آغاز می شود.و یک آزمایش جداگانه در کالج امپریال لندن نیز برای ماه ژوئن در جریان است که محققان از داوطلبان درخواست می کنند.