واکسن کروناویروس چه زمانی آماده خواهد شد؟

آزمایش های انسانی بطور ناخوشایندی آغاز می شود ، اما حتی اگر خوب پیش برود ، موانع زیادی پیش از اجرای ایمن سازی جهانی وجود دارد .

09 فروردین 99

در استراتژی های مؤثرترین و مهارکننده ، فقط شیوع بیماری تنفسی Covid-19 کاهش یافته است. با اینکه سازمان بهداشت جهانی در خصوص این بیماری اعلام یک بیماری همه گیر کرده است، همه به آماده سازی واکسن به انتظار نشسته اند ، زیرا تنها یک واکسن می تواند مانع از بیمار شدن افراد شود. حدود 35 شرکت و موسسه دانشگاهی برای ایجاد چنین واکسنی مشغول هستند ، حداقل چهار مورد از آنها در حال حاضر دارای امتیاز هستند که آنها را در حیوانات آزمایش کرده اند. اولین مورد از این شرکتها ( که توسط شرکت بیوتکنولوژی مبتنی بر بوستون- مدرن ساخته شده است ) بی پروا وارد آزمایشات انسانی شده است.

چین این برنامه را در اوایل ژانویه به اشتراک گذاشت و به گروههای تحقیقاتی در سراسر جهان اجازه داد ویروس زنده را پرورش دهند و نحوه حمله به سلولهای انسانی را مورد مطالعه قرار دهند و مردم را بیمار کنند.