تعداد کشته های واقعی Covid-19 در انگلستان 41 درصد بیشتر از آنچه قبلاً گزارش شده بود است

2 اردیبهشت ماه 99

آمارهای جدید نشان می دهد که تعداد واقعی مرگ و میر ناشی از کوید 19 در انگلیس و ولز تا 10 آوریل نسبت به آنچه که قبلاً توسط دولت گزارش شده بود ، به میزان قابل توجهی بیشتر بود.در آن زمان ، ارقام رسمی اظهار داشتند كه 9،288 نفر از كووید 19 جان باخته اند. اما ارقام منتشر شده در روز سه شنبه توسط دفتر آمار ملی (ONS) نشان داد که این تعداد واقعی 13121 است. این 41٪ بیشتر است. اختلاف نظر به این دلیل است که آمار اولیه دولت فقط افرادی را که پس از آزمایش مثبت برای کووید -19 در بیمارستان درگذشتند ، ثبت می کند. اعداد کامل تر ONS نشان دهنده همه کسانی است که گواهی فوت آنها Covid-19 را ثبت می کند حتی اگر فقط به آن مظنون باشند.آمارهای جدید همچنین نشان می دهد که 1.043 مرگ و میر کروناویروس در انگلیس در خانه های مراقبت صورت گرفته است. در هفته های اخیر نگرانی های لازم مبنی بر عدم وجود تجهیزات حفاظتی و آزمایش در این تاسیسات مطرح شده است.