آژانس فدرال می گوید بیماران در خانه سالمندان و مرکز مراقبت واشنگتن در معرض خطر جدی قرار داشتند

5 فروردين ماه 99

مرکز خدمات مدیکر و مدیکای ایالات متحده (CMS) و تنظیم کننده های ایالتی اظهار داشتند که خانه سالمندان مرکز مراقبت از زندگی در کرکلند ، واشنگتن مرکز شیوع بیماری کروناویروس جدید ایالت دریافتند که بیماران موجود در این مرکز "در معرض خطر جدی" قرار دارند.CMS در بیانیه ای اعلام كرد كه بازرسان پس از انجام برسي ها در 16 مارس از سه وضعیت به اصطلاح "خطری فوری" هنگامی كه ایمنی بیمار در معرض خطر قریب الوقوع است پرده برداشتند."به طور خاص ، عدم موفقیت این مرکز در شناسایی سریع و مدیریت ساکنان بیمار ، اطلاع وزارت بهداشت واشنگتن در مورد افزایش میزان عفونت تنفسی در بین ساکنان و عدم در اختیار داشتن یک برنامه تهیه پشتیبان کافی به دنبال عدم وجود پزشک اصلی تسهیلات ، بیمار شدند ."چرل استرنج ، وزیر خدمات اجتماعی و بهداشت واشنگتن ، اوضاع موجود در بازنشستگی را "بی سابقه" خواند.وی گفت: "ما طی چند هفته گذشته با شرکای فدرال خود همکاری کرده ایم تا مشخص کنیم چه چیزی منجر به شیوع در آنجا و چه عواملی در گسترش آن در کل تأسیسات شده است. ما درسهای ارزشمندی آموخته ایم. ما این روزها را در تلاش خود برای تهیه امکانات مراقبت طولانی مدت در سراسر ایالت برای پتانسیل COVID-19 استفاده می کنیم. تیم های نظارتی ما به شدت برای بازدید از کلیه خانه های سالمندان در ایالت واشنگتن متمرکز شده اند تا اطمینان حاصل شود که کسانی که از بعضی از آسیب پذیرترین شهروندان ما مراقبت می کنند ، کنترل صحیح عفونت را انجام می دهند. "این آژانس اعلام کرده است که براساس اطلاعات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده ، 147 خانه سالمندان در 27 ایالت حداقل یک نفر از ساکنان را که با ویروس درگير شده بود گزارش کرده اند.