آیا شرکتهای هواپیمایی مجاز به تقسیم خانواده ها در یک پرواز هستند

9 دی ماه 98

پرداخت هزینه اضافی برای تخصیص صندلی امری است که بسیاری از مسافران نیز چندان مشغول آن نیستند. با این حال ، هنگام سفر به عنوان یک خانواده ، به ویژه با فرزندان خردسال ، صندلی ها باید انتخاب شوند یا خطر تقسیم آن وجود دارد. در مورد صندلی های خانوادگی در هواپیما ، هیچ قانون اساسی وجود ندارد - اما آیا باید وجود داشته باشد؟چرا خانواده ها تقسیم می شوند؟ نشستن در کنار یک غریبه ممکن است همیشه وقتی دوست یا خویشاوند شما در یک هواپیما قرار دارد انتخاب اول شما باشد. اما وقتی درباره مسافرت با فرزندان صحبت می شود ، بیشتر والدین تصمیم می گیرند که در کنار هم نشسته باشند. اگرچه ، همیشه اینگونه نیست.بسیاری از شرکتهای هواپیمایی سیاستها و ارگانهای خاص خود را دارند مانند سازمان هواپیمایی کشوری انگلیس پیشنهاداتی را به شرکتهای هواپیمایی ارائه می دهد ، مانند آنچه در زیر آمده است: "نشستن كودكان نزدیك والدین یا سرپرستان آنها باید هدف از روش های اختصاص صندلی هواپیمایی برای گروه های خانوادگی و كودكان باشد. كودكان خردسال و نوزادانی كه همراه بزرگسالان هستند باید به طور ایده آل در یك صندلی مانند بزرگسالان قرار بگیرند. در غیر این صورت امکان پذیر نیست ، کودکان باید بیش از یک ردیف صندلی از بزرگسالان جدا باشند. "

اما برای شرکت های هواپیمایی نیازی به نشستن خانواده ها نیست. در جایی که صندلی ها توسط مسافران انتخاب نشده اند ، هیچ تضمینی در مورد همه شرکت های هواپیمایی وجود ندارد که اعضای یک خانواده در کنار یکدیگر بنشینند. با این حال ، برخی از شرکتهای هواپیمایی این موضوع را در نظر می گیرند.به این دلیل است که این نگرانی دلسوز فقط به نفع خانواده مورد نظر نیست. این ربطی به ایمنی نیز دارد. در مواقع اضطراری ، اعضای یک خانواده راحت تر می توانند یکدیگر را پیدا کنند. و این یکی از اصلی ترین دلایلی است که باید از جدا شدن خانواده ها در هواپیما جلوگیری کرد.

تصور کنید هرج و مرج یک مادر در مقابل جمعی از مسافران که سعی در خروج از هواپیما دارند ، می رود زیرا کودکش پشت سر او نشسته است. همچنین ، اگر اکسیژن در کابین خراب شود ، چه می شود؟ آیا می توانید تصور کنید والدین با آرامش ماسک اکسیژن خود را در حالی که فرض می کنند یک غریبه دیگر هم برای فرزند خود همین کار را انجام می دهد ، تصور کنید؟ وضعیت غیرقابل تصور است.