اجلاس سران گلف عربستان بهمن ماه برگزار می شود

22 آبان ماه 98

عربستان امروز شاهد اعلام یک رویداد جهانی، تجارت جهانی گلف بود.این رویداد کاپیتان صنعت و رهبران ملی را درمورد موضوعات داغ و تاکتیک های توسعه مدرن بین المللی عربستان سعودی با حمایت مشاوران سرمایه گذاری SoftBank از 2 تا 4 فوریه گردهم می آورد.این رویداد که در شهر اقتصادی ملک عبدالله ، جده برگزار می شود ،و به مهمانان این فرصت را می دهد تا درباره رشد سریع گلف در پادشاهی اطلاعات بیشتری کسب کنند و فرصتی برای اتحاد ذینفعان بازی و تحول در روابط کلیدی تجاری فراهم کنند.تأثیر اقتصادی بخش گردشگری گلف بر روی پادشاهی بسیار مهم بوده است و به همین دلیل هم فدراسیون گلف سعودی و هم گلف سعودی مورد توجه اصلی قرار گرفته و زمینه را برای افتتاحیه اجلاس امسال فراهم آورده است.Golf Saudi یک شرکت تابعه SGF است که موظف است با پشتیبانی مستقیم از ویژن 2030 ، یک اکوسیستم جدید و فعال و پایدار برای این بازی ایجاد کند.ماجد ال-سورور ، مدیرعامل ، رئیس اجرایی عربستان سعودی و SGF اظهار داشت: "تعهد ما به بازی گلف بر روی یک آرزوی ملی برای ورزش ایجاد شده است تا به عنوان یک کاتالیزور در تحقق چشم انداز 2030 عمل کنیم.""اجلاس سران گلف سعودی به ما امکان می دهد تا مجموعه ای غنی از رهبران صنعت و ذی نفعان ملی خودمان را برای به اشتراک گذاشتن بینش و ایجاد روابط مهم فراهم کنیم."عربستان سعودی یکی از جاه طلب ترین برنامه ها در تاریخ گلف جهان را دارد و قصد ما این است که برنامه هایی را برای پیشگامانی که مفاهیم خلاقانه جدید ، فناوری و بهترین تجربه ها را ترسیم می کنند ، ایجاد کنیم و معیار جدیدی را در فضای توسعه ایجاد کنیم."