لغو قرنطینه 14 روزه مسافران وارد شده به اسپانیا از اول ژوئن

لغو قرنطینه 14 روزه مسافران وارد شده به اسپانیا از اول ژوئن

کشور اسپانیا خبر داد از اول ژوئن (11تیر ماه) قرنطینه اجباری دو هفته ای مسافران خارجی وارد شده به اسپانیا لغو خواهد شد.این تصمیم در جلسه هیات وزیران کشور اسپانیا گرفته شد. بیشتر از 80 میلیون گردشگر خارجی به صورت سالانه از کشور اسپانیا دیدن می کنند. بخش گردشگری اسپانیا باید به زودی بازگشایی شود تا بتواند به اقتصاد اسپانیا کمک کند. در روزهای گذشته شیوع ویروس کرونا در اسپانیا نسبت به روزهای قبل رو به کاهش بوده است. آمار مبتلایان کشور اسپانیا 235 هزار نفر است و این آمار اسپانیا را در رده پنجم از نظر شیوع ویروس کرونا قرار داده است. تعداد قربانیان این ویروس نیز حدودا 27 هزار نفر می باشد.

6 خرداد ماه 1399