افراد سیگاری بیشتر در معرض بیماری کرونا می باشند

افراد سیگاری بیشتر در معرض بیماری کرونا می باشند

پژوهشگران آمریکایی اعلام کردند بعد از آزمایشات متفاوت به این نتیجه رسیده اند که نه تنها نیکوتین نمی تواند از ورود کرونا به بدن جلوگیری کند، بلکه ریه های افراد سیگاری دارای گیرنده های بیشتری هستند که ویروس کووید-19 برای حمله به بدن افراد نیاز دارد. ویروس کرونا به سلولی پروتئینی به نام ACE2 برای تکثیر نیاز دارد که در ریه افراد سیگاری بیشتر وجود دارد.

7 خرداد ماه 1399