سایورلده غذایی بود که طاعون را از بین برد

سایورلده غذایی بود که طاعون را از بین برد

افسانه ها حاکی از این است که، زمانی که مریضی طاعون در اندونزی شیوع پیدا کرد، پادشاه دستور داد تا اهالی شهر 49 روز در خانه بمانند و خوراک "سایورلده" را پخته و بخورند تا طاعون را از بین ببرند. وقتی بیماری طاعون از بین رفت این رسم و سنت تا امروز ادامه پیدا کرده است. این خوراک، یه غذای ساده با سبزیجات است که از 7 ماده اصلی، شیر نارگیل و ادویه تهیه می شود. کارشناسان تغذیه این خوراک را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که فواید بهداشتی ادویه هایی مانند زنجبیل تایلندی که در این خوراک است خاصیت ضد التهابی دارد. این کارشناسان با بررسی این غذا دریافتند غذاهایی مانند این که با مواد اولیه ای که آسان هم فراهم می شوند میتوانند غذاهایی ایده آل برای زمان و دوران قرنطینه می باشند.

12 خرداد ماه 1399