اورامانات منطقه شگفت انگیزی در کردستان

اورامانات منطقه شگفت انگیزی در کردستان

"اورامانت" در کردستان یکی از شگفت انگیزترین و زیباترین مناطق در ایران می باشد. به دلیل گویش های مختلف کردی این منطقه به نام های اورامانت یا هورامان، هورامان تخت، اورامانت تخت یا اورامان نام برده و شناخته می شود. این منطقه در جنوب شرقی مریوان در شهرستان سروستان به فاصله 75 کیلومتری مریوان قراردارد و در مرکز کوهها واقع شده است و رودخانه سیروان و لیله از این منطقه عبور می کنند. این دهکده در دره ای با شیب تند و رو به روی کوهی به نام تخت واقع شده است و در فصل های بهار و تابستان هوای بسیار عالی دارد.

خانه های این دهکده به صورت پلکانی و اغلب از سنگ و خشکه ساخته شده اند.

6 خرداد ماه 1399