افزایش شمار مبتلایان در برزیل ادامه دارد

افزایش شمار مبتلایان در برزیل ادامه دارد

سازمان بهداشت حهانی بابت روند رو به افزایش میتلایان کرونا در برزیل (آمریکای جنوبی) هشدار داد و وضعیت برزیل را قرمز اعلام کرد. شرایط برزیل به دلیل افزایش تعداد مبتلایان از سایر کشورهای آمریکای جنوبی وخیم تر می باشد. مقامات بهداشتی در برزیل می گویند به دلیل نداشتن آزمایش کرونا، تعداد مبتلایان مطمئنن از آمار ثبت شده بسیار بالاتر است و به احتمال زیاد تعداد مبتلایان بدون علائم نیز در این کشور زیاد می باشد.

8 خرداد ماه 1399