قطار بلژیکی و یک اثر گرافیتی برای مرد سیاهپوست کشته شده

قطار بلژیکی و یک اثر گرافیتی برای مرد سیاهپوست کشته شده

در کشور بلژیک، هنرمندان بلژیکی یک اثر هنری گرافیتی برای یاد و احترام به جورج فلوید، مرد سیاهپوستی که در مینیاپولیس با فشار به گلویش به دست یک پلیس کشته شد،بر روی یک قطار کشیدند. این طرح گرافیتی نوشته " خواهش میکنم، نمی توانم نفس بکشم" است، جمله ای که جورج فلوید در ویدیویی که از صحنه ی بازداشتش پخش شده بود به پلیس می گفت می باشد. به دنبال پخش این تصاویر موجی از خشم و اعتراض در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا را در بر گرفته است. مقام ها در تلاش برای پاک کردن این نقاشی از دیوار قطار هستند و به دنبال این هستند تا کسانی که این طرح را نقاشی کرده اند را پیدا کنند.

12 خرداد ماه 1399