شاید تولید واکسن کرونا حتی تا 17 ماه دیگر طول بکشد

شاید تولید واکسن کرونا حتی تا 17 ماه دیگر طول بکشد

سازمان بهداشت جهانی خبر داد تولید و انبوه سازی یک واکسن مفید و موثر برای ویروس کووید-19 بین 11 تا 17 ماه طول خواهد کشید. پیش بینی می شود دارویی برای درمان بیماری کرونا سریعتر از واکسن این بیماری کشف شود و مورد استفاده قرار گیرد. سازمان بهداشت جهانی برای توزیع کردن واکسن کرونا بعد از تولید در بین همه ی کشور های دنیا به صورت عادلانه، اقدام خواهد کرد. بعضی از شرکت ها از نخستین موارد آزمایش بالینی واکسن برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کووید-19 خبر داده اند و این امیدواری را برای جهان به وجود آورده اند که انبوه سازی آن نیز به زودی آغاز شود.

11 خرداد ماه 1399