تعدیل نیروی 15 هزار نفری شرکت فرانسوی رنو

تعدیل نیروی 15 هزار نفری شرکت فرانسوی رنو

"رنو" اعلام کرد که 15 هزار نفر از کارکنان خود را در شعبه های مختلف خود در سراسر جهان اخراج خواهد کرد. این شرکت فرانسوی گفت مجبور است تولید را روی اشکال سودآورتری متمرکز کند. این تغییرات برای صرفه جویی 2 میلیارد یورویی برای چند سال آتی برنامه ریزی شده است. بعضی از مقامات سندیکاهای کارگری اعلام کردند که برای جلوگیری از نرخ بیکاری بیش از حد باید فکری کرد. شرکت فرانسوی رنو باید برای گرفتن وام 5 میلیارد یورویی با این سندیکا توافق کند. شرکت خودرو سازی "نیسان" نیز که شریک شرکت رنو نیز می باشد، در تاریخ 28 می (8 خرداد ماه) برنامه هایی برای بهبود وضع اقتصادی این شرکت اعلام کرده است. شرکت "میتسوبیشی" نیز برنامه ریزی جدید خود را در آینده نزدیک اعلام می کند.

10 خرداد ماه 1399