تنها یک بیمار کرونایی در بیمارستانهای نیوزلند بستری می باشد

تنها یک بیمار کرونایی در بیمارستانهای نیوزلند بستری می باشد

دولت نیوزلند اعلام کرد که موفق به کنترل ویروس کرونا در این کشور شده اند و توانسته اند این زنجیره را در داخل کشور قطع کنند. در حال حاضر فقط 22 نفر در کشور نیوزلند به کرونا مبتلا هستند که از آنها تنها یک مورد در بیمارستان بستری می باشد. گزارشهای رسمی نشان از این دارد که تعداد مبتلایان در این کشور 1500 تن و مرگ و کیر ناشی از این ویروس 21 نفر می باشد. مدتی است که محدودیت ها در این کشور کاهش یافته است و با این حال توانسته اند ابتلا به این ویروس را کنترل کنند. جمعیت کل نیوزلند 5 میلیون نفر است.

6 خرداد ماه 1399