محققان کشور هلند اعلام کردند مصونیت کرونا تا 6 ماه طول می کشد

محققان کشور هلند اعلام کردند مصونیت کرونا تا 6 ماه طول می کشد

بعد از پژوهش ها، تعدادی از محققان هلندی به این نتیجه رسیدند که مصونیت انسان در برابر ویروس کرونا حدودا 6 ماه به طول می انجامد و بعد از آن ویروس می تواند از مجاری های دیگر دوباره وارد بدن انسان شود. پژوهشگران با این آزمایشات دریافتند که ایمنی بدن انسانها در برابر کووید-19 بسیار کاهش می یابد و به این نتیجه رسیدند که پادتن ویروس در بدن افراد بعد از 6 ماه بسیار کاهش می یابد و موارد ابتلا تا 12 ماه بعد از درمان بسیار شایع می باشد.

7 خرداد ماه 1399