افت شدید صادرات و واردات هند و ایران در سال 2020

افت شدید صادرات و واردات هند و ایران در سال 2020

در روز پنجشنبه 28 می، وزارت کشور هند آمارهایی انتشار داد که آنها نشان داده است واردات کشور هند از ایران در این 3 ماه اولیه سال 2020 میلادی همزمان با شیوع گستره و همه گیر شیوع ویروس کرونا 94 درصد سقوط کرده است و کمتر از 80 میلیون دلار رسیده است. این آمار در سه ماه اول سال 2019 بیشتر از 2 میلیارد دلار و در سال 2018 بیشتر از 3 میلیارد دلار بوده است. همچنین آمارها نشان می دهد صادرات هند به ایران در سه ماه اولیه سال 2020 حدودا 808 میلیون دلار رسیده است و این رقم نسبت به سال 2019، 38 درصد کاهش پیدا کرده است.

10 خرداد ماه 1399