تصمیم دولت ژاپن برای برطرف کردن وضعیت اضطراری

تصمیم دولت ژاپن برای برطرف کردن وضعیت اضطراری

ژاپن روز سه‌شنبه 31 مورد کروناویروس جدید و هشت مورد مرگ را ثبت کرد که تعداد ملی این کشور را به 16.925 عفونت و 784 مرگ رسانده است. سه شنبه دهمین روز متوالی بود که کمتر از 30 پرونده جدید در کشور ثبت شد. موارد جدید روزانه طی یک ماه گذشته به طور پیوسته رو به کاهش بوده است. هفته ها پیش ژاپن روزانه بین 100 تا 300 مورد گزارش می کرد. نخست وزیر شینزو آبه برای نخستین بار در تاریخ 7 آوریل قبل از گسترش ویروس به سراسر کشور در تاریخ 16 آوریل ، وضعیت اضطراری را اعلام کرد ، پیش از آنکه ویروس در کل کشور گسترش یابد. این اقدام هفته گذشته برای بیشتر بخش ها برداشته شد. این وضعیت در هشت بخش از جمله توکیو و اوزاکا هنوز پا برجاست. انتظار می رود فردا ، دولت تصمیم بگیرد که وضعیت اضطراری را کجا و چه موقع برداشته شود.

31 اردیبهشت ماه 99