اردوغان بزرگترین فرودگاه جهان را در استانبول به راه انداخته است

5 دی 1397

آقای اردوغان، فرودگاه جدید استانبول را دوبله کرد، و چند ماه پس از آن به نامش اشاره کرد که شامل شایعاتی بود که به او اجازه می داد پس از آن نامزد شود.وی گفت: "استانبول نه تنها بزرگترین شهر ما است، بلکه قبل از اینکه تعداد زیادی از مقامات ارشد، مقامات و روزنامه نگاران، زیر سقف آویزان ترمینال فرودگاه جمع شده اند،" این مهم ترین نام تجاری ما است. این یک جواهر زیبا بین دو دریا است. می توان آن را با خورشید این زمین مقایسه کرد. "

وی خاطرنشان کرد که بسیاری از اینها شک داشتند که این فرودگاه بزرگ زمانی که برای اولین بار پیشنهاد شد، بتواند ساخته شود، و افتخار می کند که کشور موفق به انجام این کار شده است، علی رغم چالش های عمده در اشاره به چندین حملات عمده تروریستی که از جنگ در سوریه و سال 2016 تلاش های کودتا که کشور را تکان داد. وی گفت: "ما این پروژه را به اتمام رسانده ایم و ما رسما مرحله اول را راه اندازی کردیم. ما فرودگاه استانبول را برای کشورمان ساختیم. این یک سرویس عالی است که ما به منطقه و جهان ارائه می دهیم."اندازه این فرودگاه با جاه طلبی های آقای اردوغان مطابقت دارد، که قول داده است که ترکیه، یک کشور 81 میلیون نفری بین اروپا و آسیا، قدرت جهانی باشد. افزود : "این فقط یک فرودگاه نیست. این یک بنای تاریخی برای پیروزی است "،