از آنجا که شمال ایتالیا توسط coronavirus ویران شده است ، مشکل در جنوب غربی نيز وجود دارد

16 فروردين ماه 99

چهار هفته از تعطیلی در سطح کشور ، تعداد معدودی از ایتالیایی ها هنوز از بالکن های خود آواز می خوانند یا گلدان ها و قابلمه هایی را برای همبستگی آویزان می کنند.اگر خوشه ابتلا به عفونت اولیه در مناطق فقیرنشین جنوبی شروع شود ، که زیرساخت های درمانی خوبی ندارند ، بحران حتی بدتر می شد.اما مناطق جنوبی نیز درگیر مشکل هستند: براساس آمار و ارقام ایتالیایی ملی ، بیکاری در حدود 20٪ در بزرگسالان و 50٪ برای افراد زیر 24 سال در بدترين زمانها قرار دارد.