استرالیا خواستار بررسی مستقل از ریشه Covid-19 است

31 فروردین ماه 99

وزیر امور خارجه استرالیا ، ماریس پین ، خواستار "بررسی مستقل" از شرایطی شده است که منجر به ابتلا به بیماری همه گیر کروناویروس شده است ، و بر فشارهای فزاینده ای بر چین بر روی کنترل این ویروس افزود."ما باید انواع جزییاتی را بدانیم که یک بررسی مستقل برای ما درباره پیدایش ویروس ، رویکردهای مقابله با آن و پرداختن به آن ، در مورد تعامل با جهان مشخص کند. پین گفت که وقتی صحبت از رابطه استرالیا با چین می شود ، "شفافیت ضروری است."وی در پاسخ به این سؤال كه آیا او معتقد است كه سازمان بهداشت جهانی بیش از حد "در حال مشاهده" چین است ، اظهار داشت: استرالیا با نگرانی هایی كه آمریكا ابراز كرده است ، سهیم است.