اسرائیل شاهد رشد مداوم در آمار ورود بین المللی است

17 آذر ماه 98

آمار و ارقام دفتر مرکزی اسرائیل حاکی است که در ماه نوامبر 451.200 ورودی گردشگری به این کشور ثبت شده است.دفتر گردشگری دولت اسرائیل گفت که این افزایش 16 درصدی را در مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.از ورودی های توریستی به اسرائیل در ماه نوامبر ، حدود 19.500 نفر از انگلیس بودند.در دوره ژانویه تا نوامبر ، 4.2 میلیون ورود گردشگر به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.8 میلیون نفر است که رشد 11 درصدی را نشان می دهد.از 4/4 میلیون ورودی توریستی که در این دوره در سال 2019 ثبت شده است ، 218.700 مورد از این کشور از انگلیس بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال 2018 ، هشت درصد افزایش داشته است.وزیر گردشگری ، یاریو لوین اظهار داشت: "خوشحالم که می خواهیم رکورد سالانه دیگری از ورودی های توریستی به اسرائیل را بشکنیم.وی گفت: "من انتظار دارم که سال را با نیم میلیون ورودی دیگر از گردشگران به پایان برسانیم ، این نتیجه بازاریابی هدفمند و کمپین های موفق است که حتی مطابق با استانداردهای بین المللی به نتایج فوق العاده ای می رسند."گردشگری ورودی امسال 21 میلیارد سکه به اقتصاد کمک کرده و چهره و جایگاه اسرائیل را در جهان تقویت کرده است."