السالوادور 30 روز قزنطینه خود را در سرتاسر کشور برگزار می کند

۳ فروردین ماه ۹۹

نایب بوکل ، رئیس جمهور السالوادور ، اواخر شنبه اعلام کرد که یک شرایط نظامی 30 روزه در سراسر کشور فوراً عملی می شود.بوکل گفت که از هر خانواده به یک نفر اجازه بیرون رفتن داده می شود تا آنها بتوانند مواد غذایی و دارویی برای خانواده خود تأمین کنند.کشور آمریكای مرکزی دارای سه مورد تائید شده از کرونا ویروس است.افرادی که در رستوران ها ، حمل و نقل عمومی ، پمپ بنزین ها ، شرکت های امنیتی ، کلینیک های خصوصی ، امور مالی ، بیمارستان ها ، وکتورها و رسانه ها فعالیت می کنند می توانند به کار خود ادامه دهند. کسانی که در دیوان عالی کشور کار می کنند و کارمندان عمومی که مستقیماً با مراقبت های اضطراری در ارتباط هستند نیز می توانند ادامه دهند.بوکل گفت: بخش دام و کشاورزی نیز قادر به ادامه فعالیت خواهند بود ، زیرا "ما باید امنیت غذایی را تضمین کنیم."برای کاهش وضعیت اقتصادی ، دولت برای کمک به خانوارهایی که کمتر از 250 کیلووات برق در ماه مصرف می کنند ، ماهانه 450 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.