امارات متحده عربی به مدت دو هفته تمام مراکز خرید و بازارهای مواد غذایی را می بندد

4 فروردین ماه ۹۹

امارات متحده عربی تمام مراکز تجاری و مراکز خرید به همراه بازارهای ماهی ، گوشت و سبزیجات را می بندد.مقامات امارات اعلام كردند كه قانون جديد در 48 ساعت اجرا خواهد شد و به مدت دو هفته اجرا خواهد شد اما قابل تجديد است.در حال حاضر امارات متحده عربی حداقل 150 مورد کرونا ویروس دارد.