جاذبه های گردشگری ایران - امام زاده سلطان سید عباس بجنورد - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - امام زاده سلطان سید عباس بجنورد - قسمت اول

2safar

قرار داشتن در مسیر تاریخی مشهد باعث شده که شهر بجنورد سر راه مسافران و زائران مشهد در طول تاریخ باشد از این رو، به عنوان یکی از شهر های تاریخی این منطقه و برخورداری از شرایط اقلیمی و محیطی مناسب، کاروان های بسیاری از این مسیر رد شده اند و از این بسیاری در این منطقه ساکن شدند. در این میان، این بار برای معرفی جاذبه های گردشگری شهر بجنورد به سراغ یکی از بنا های تاریخی خواهیم رفت، که بخشی از این ویژگی تاریخی بجنورد می باشد. در جنوب شهر بجنورد، امام زاده ای قرار داردکه می تواند یکی از مقصد های گردشگران بجنورد به شمار بیاید.

2safar

امام زاده سلطان سید عباس در دامنه ی تپه های جنوبی شهر، یکی از مکان مذهبی و البته تاریخی این ناحیه محسوب می شود. ایشان یکی از فرزندان امام هفتم شیعیان و از برادران امام رضا بوده است، که در دوران حکومت بنی عباس از مدینه به خراسان آمده است، و تاریخ دقیق فوت ایشان و شکل گیری این امام زاده در دست نیست، اما بر اساس اطلاعات موجود، ایشان پس از فوت در نزدیکی شهر چرمغان به خاک سپرده می شوند، اما این شهر در حمله مغول ویران می شود، اما بنای امامزاده ی سلطان سید عباس به طور کامل تخریب نمی شود، از همین رو، پس از شکل گیری شهر بجنورد، این امام زاده در نزدیکی شهر جدید و بر روی یکی از تپه های جنوبی شهر قرار می گیرد و طی سالیان مختلف به واسطه ی نقش محوری مکان مذهبی در میان ایرانیان، به خصوص شیعیان، به بخشی از هویت شهر بدل می گردد و امروزه بسیاری از میهمانان و گردشگران شهر برای زیارت به این امامزاده می روند و برخی دیگر از گردشگران نیز شیفته ی دیدن مکان های مذهبی، روایت های تاریخی و جذابیت های معماری چنین مکان هایی در نقاط مختلف ایران هستند.

2safar

بر اساس گفته های محلی و کارشناسان تاریخی اولین بنای تاریخی این امامزاده در دروان سامانیان ساخته می شود، اما بی تردید از آن بنای تاریخی اثری در معرض دید گردشگران قرار ندارد، یکی از ویژگی های این بنای تاریخ، مرمت وب ازسازی متعدد آن در دوره های تاریخی مختلفی است، در دوران صفویه به واسطه ی تلاش برای تقویت هویت شیعی در نقاط مختلف ایرانی بنای این امام زاده شمایلی تازه به خود می گیرد و تا حدود بنای اولیه امامزاده ی کنونی هم به آن سازه ی دوران صفوی باز می گردد، با روی کار آمدن قاجار ها بر عرصه ی قدرت ایران، به دلیل همان مسیر تاریخی ری به مشهد، در دوران پادشاهی فتحعلی شاه نیز مرمت اساسی دیگری بر روی سازه ی این امام زاده صورت می گیرد و در دوره های بعد تر نیز مرمت های کوچکی بر قسمت های مختلف این بنا انجام می گیرد به نحوی که ساختار کلی بنا همیشه در حال تغییر بوده و آخرین نوسازی کلی در دوران پهلوی دوم در سال 1345 صورت می گیرد.

2safar

پلان کلی امام زاده حول محور هسته مرکزی بنا و حرم سلطان سید عباس صورت می گیرد که در بالای این قسمت از امام زاده، گنبد فیرروزای رنگ زیبایی نیز قرار دارد. با ما در ادامه ی این مسیر همراه باشید تا به جزئیات بیشتری از معماری و بنای امام زاده سلطان سید عباس معرفی کنیم.