وزیر بهداشت انگلیس می گوید باور نکردنی است که برخی از مردم هنوز قوانین را نقض می کنند

17 فروردين ماه 99

وزیر بهداشت انگلیس ، مته هنکوک گفته است که "کاملاً غیرقابل باور است" که برخی از مردم با رفتن غیرقانونی به خارج از شهر، قوانین قرنطينه انگلستان را زیر پا می گذارند.هنکوک گفت که آفتاب گرفتن "خلاف مقررات است" زیرا او از مردم خواست که از خانه های خود خارج نشوند.هنكوك می گوید محدودیت های فاصله اجتماعی برای كاهش شیوع ویروس ضروری است.