ایالات متحده هواپیماها را برای تخلیه آمریکایی ها از هند می فرستد

17 فروردين ماه 99

به گفته ماموریت ایالات متحده در هند ، از این آخر هفته به آمریکایی ها در شهرهای مختلف هند فرصتی داده می شود تا با پروازها به ایالات متحده برگردنند.آمریكا در بیانیه ای گفت: "ما تمام تلاش خود را برای اسكان هرچه بیشتر مسافر انجام می دهیم و شهروندان آمریكایی كه می خواهند به ایالات متحده برگردند.وی گفت: ما نمی دانیم این پروازها تا چه مدت ادامه خواهند یافت."شهروندان آمریکایی که مایل به بازگشت به ایالات متحده هستند ، باید در نظر بگیرند که این پروازها ممکن است بهترین گزینه برای بازگشت به ایالات متحده در کوتاه مدت باشد."