ایتالیا با احتیاط برخی محدودیت ها را کاهش می دهد

26 فروردین ماه 99

براساس مصوبه دولت که توسط نخست وزیر جوزپه كنته به امضا رسیده است ، برخی از مغازه ها و كسب و كارهای ایتالیا روز سه شنبه مجاز به بازگشایی خواهند بود ، زیرا این كشور به طور آزمایشی به دنبال بیرون آمدن از قرنطینه است.از جمله فروشگاه های مجاز برای بازگشایی می توان به فروشگاه های کتاب ، لباسشویی ، لوازم التحریر و فروشگاه های پوشاک برای نوزادان و کودکان اشاره کرد. با این حال ، برخی از مناطق تصمیم به تعویق انداختن برداشتن محدودیت ها شده اند.براساس مصوبه دولت ، این اقدامات تا 3 ماه مه انجام می شود.دولت همچنین لیست فعالیت های تولید مجاز را گسترش داده است تا امکان از سرگیریفعالیت برخی جنگلها ، مراقبت از منظر و نگهداری و کارهای هیدرولیکی فراهم شود. تولید کنندگان رایانه و عمده فروشان محصولات کاغذ و مقوا می توانند تولید را مجدداً آغاز کنند.این گشایشها در واقع پیش نمایش از بازشدن مقیاس های بزرگتر است که انتظار می رود در "مرحله 2" از برنامه سه فاز ایتالیا برای بازگرداندن کشور به حالت عادی انجام شود.فاز 2 فقط مدتی بعد از برداشته شدن سایر اقدامات قرنطینه، در برخی از نقاط پس از 3 مه آغاز می شود.