جاذبه های گردشگری ایران - بابا امان بجنورد - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - بابا امان بجنورد - قسمت دوم

2safar

در ادامه آشنایی با مجموعهی تفریحی، گردشگری بابا امان به بخش ها و قسمت های مختلف این منطقه ی زیبا می رویم و بیشتر با آن آشنا خواهیم شد. چشمه های جوشان و آب فراوان آن ها در بابا امان پتانسیل های گردشگری و تفریحی متفاوت جذابی ایجاد کرده است، در کنار فضایی طبیعی آب جاری کنار درختان، آبشار ها و حوض های طبیعی این بخش از جذابیت های تماشایی بابا امان محسوب می شوند. در برخی از بخش های این منطقه آبشار ها و اختلاف سطح های پیش روی آب جاری صحنه های بسیار دلنشینی را ایجاد می کنند و از این نظر فضای بسیار جذابی را ایجاد می کنند. استخر های پرورش ماهی هم در گوشه ی دیگری از این مجموعه یکی از جذابیت های کاربردی این ناحیه است. این فضا و جاری بودن آب در بخش های مختلف بابا امان و سرارییز شدنش به دیلی قسمت های این منطقه باعث شکل گیری پوشش گیاهی مناسب در این ناحیه است، و البته این شرایط حضور پررنگ جانوران را نیز امکان پذیر تر می سازد. به همین خاطر، جانوران مختلف این محوطه ی جنگلی مانند، جنس گردشگران را برای یک تفریح فراموش نشدنی جور می کند، بدون شک کسانی که به طبیعت علاقه داشته باشند، شیفته ی جانوران و حیوانات هستند و به همین خاطر مجموعه ی بابا امان هم یک انتخاب درست در مسیر سفرشان به بجنورد خواهد بود.

2safar

در بخشی از این مجموعه ی گردشگری، که در غرب این محوطه قرار دارد، گردشگران می توانند گوزن زرد، قوچ، میش، قوچ اوریال و آهو را ببینید. نکته جالب توجه در خصوص حیوانات این ناحیه، یک بومی شناسی محیطی نیز در تماشای این بخش وجود دارد، این حیوانات بخشی از هویت زیست محیطی این منطقه به شمار می رود و به همین دلیل جذابیت بیشتری خواند داشت، آهو از جمله حیوانات نادر این منطقه است و قوچ و گوزن هم از حیوانات همین ناحیه زیستی به شمار می آیند و به نوعی این مجموعه ی گردشگری یک باز آفرینی زیستی برای آن ها محسوب می شود.

2safar

از این رو، تلاقی درختان سرسبز و متراکم این ناحیه در کنار استخر ها و مسیر های این ناحیه در کنار بخش حیات وحش اش، بابا امان را دیدنی تر و جذاب تر کرده است. یکی از جذابیت های دیگر طبیعی این ناحیه، قرار داشتن رود اترک در کنار بابا امان است، جذابیتی که بسیاری از مردم محلی و گردشگران را برای نشستن در کنار رود خانه به رفتن به این بخش تحریک می کند، اما وقتی به کنار رودخانه می رسید، بسیاری از افراد را در حال تفریح ماهی گیری در یک رود خانه ی طبیعی می بینید، این موضوع یکی از جذابیت های بسیاری دیدنی این ناحیه است.

2safar

از دیگر جذابیت های مجموعه ی گردشگری بابا امان شهر بجنورد، یک بقعه ی مذهبی است، بر اساس روایات تاریخی فرزند امام موسی کاظم به نام شاهزاده ی اسماعیل، در این مجموعه به خاک سپرده شده که منسوب به شاهزاده اسماعیل بن موسی کاظم است، که بسیاری از مردم و گردشگران این مکاتن را با نام امام زاده ی بابا امان می شناشند، درواقع این جذابیت سنتی امروزه می تواند بخشی از هویت تاریخی نسل های امروزی به شمار آید.

2safar