ایران مقرون به صرفه ترین مکان گردشگری در جهان

19 آبان ماه 98

ایران در "گزارش رقابت پذیری سفر و جهانگردی 2019" در مجمع اقتصادی جهانی در رتبه اول جهانی قرار گرفته است و نمره 6.7 را کسب کرده است.نمرات از 1 تا 7 است که در آن 1 بدترین و 7 به معنی بهترین است.این گزارش رتبه برتر ایران را به مالیات بلیط ارزان و هزینه فرودگاه (هفتم) ، سوخت ارزان (پنجم) و قدرت خرید بالا (پنجم) نسبت می دهد."رقابت قیمت" یکی از چهار ستون زیر مجموعه "سیاست T&T و شرایط فعال کردن" است که سیاست های خاص یا جنبه های استراتژیکی را که مستقیماً روی صنعت T&T تأثیر می گذارد ، ضبط می کند.وی ادامه داد: هزینه های پایین تر مربوط به سفر در یک کشور، جذابیت آن را برای بسیاری از مسافران و همچنین سرمایه گذاری در بخش T&T افزایش می دهد .از جمله جنبه های رقابت قیمت که در این ستون مورد توجه قرار می گیرد بلیط هواپیما و هزینه های فرودگاهی است ؛ هزینه نسبی اقامت در هتل ؛ هزینه زندگی ،یا خرید و هزینه های سوخت ، که مستقیماً بر هزینه سفر تأثیر می گذارد. "گزارش 2019 شامل آخرین تکرار شاخص رقابت و جهانگردی سفر و جهانگردی است. TTCI که به طور سالانه منتشر می شود ، رقابت و توسعه اقتصادی 140 اقتصاد را محک می زند و مجموعه ای از عوامل و سیاست هایی را که امکان توسعه پایدار بخش سفر و جهانگردی (T&T) را فراهم می کند ، که به توسعه و رقابت یک کشور کمک می کند.این گزارش به عنوان ابزاری معیار استراتژیک برای سیاستگذاران ، شرکت ها و بخش های مکمل برای پیشبرد توسعه آینده بخش T&T با ارائه بینشی بی نظیر از نقاط قوت و زمینه های توسعه هر کشور / اقتصاد برای تقویت رقابت در صنعت استفاده می کند.همچنین به عنوان بستری برای گفتگوهای چند ذینفع برای درک و پیش بینی روندها و خطرات در حال ظهور در سفرهای جهانی و جهانگردی ، تطبیق سیاستها ، شیوه ها و تصمیمات سرمایه گذاری آنها و تسریع در مدلهای جدید که از ماندگاری این بخش اطمینان حاصل می کند.حدود 7.8 میلیون گردشگر در آخرین سال مالی که به تاریخ 20 مارس 2019 پایان یافت ، به ایران سفر کردند تا 52.5 درصد رشد را در مقایسه با سال گذشته ثبت کنند.به گفته علی اصغر مونسان ، وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، پایین آمدن هزینه های سفرهای ایران یک عامل اساسی برای جذابیت کشور برای بیگانگان بود.مقامات ایرانی تلاش های خود را برای تقویت بخش گردشگری برای افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد شغل دو برابر کرده اند.کاهش ارز ملی در سال گذشته به این معنی بوده که مسافرت و خرید در ایران برای اتباع خارجی ارزانتر است.