ایرباس BelugaXL را برای برخاستن از سال 2020 آماده می کند

23 آبان ماه 98

BelugaXL مجوز نوع خود را از آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اروپا دریافت کرده است و راه را برای ورود تا اوایل سال 2020 هموار می کند.این هواپیما بخشی جدایی ناپذیر از سیستم صنعتی ایرباس و یک عامل اصلی برای نیازهای رمپ تولید فراتر از سال 2019 است.BelugaXL اجازه می دهد تا 30 درصد ظرفیت حمل و نقل اضافی ، هفت متر طولانی تر و یک متر گسترده تر از سلف BelugaST خود داشته باشد.BelugaXL با بزرگترین سطح مقطع حمل بار در تمام هواپیماهای باری موجود در سراسر جهان ، می تواند دو بال A350 XWB را به همراه داشته باشد.BelugaST فقط می تواند یکی را حمل کند.با حداکثر بار 51 تن ، BelugaXL دارای مسافت 4000 کیلومتر است.این هواپیما پس از انجام یک آزمایش تست پرواز فشرده ، که BelugaXL را بیش از 200 آزمایش پرواز انجام داد ، تأیید خود را به تصویب رساند و بیش از 700 ساعت پرواز را انجام داد.درمجموع ، شش هواپیما بین سال های 2019 و 2023 ساخته می شوند و به تدریج ناوگان فعلی حمل و نقلهای BelugaST جایگزین می شوند.این هواپیما نیز مانند BelugaST ، در 11 مقصد اروپا فعالیت خواهد کرد ، همچنان به تقویت توانایی های صنعتی و قادر ساختن ایرباس به تعهدات خود می پردازد.