بازارهای مرطوب ووهان در حال بازگشایی است

4 اردیبهشت ماه 99

روز چهارشنبه ، CNN در غرفه هایی با سبزیجات و گوشت تازه به فروش می رسد که به غیر از چند وزغ و مار ، بدون حیوانات وحشی عجیب و غریب به فروش می رسند. در حقیقت ، بیشتر بازارهای خیس در آسیا به راحتی مکانهایی برای خرید اقلام معمولی مانند گوشت خوک ، مرغ و غذاهای دریایی با قیمت ارزان است. بسیاری از آنها درگیر تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی هستند ، مانند بازار غذاهای دریایی ووهان که گمان می رود Covid-19 از آنجا سرچشمه گرفته است.و با تحریم چین در ماه فوریه ممنوعیت فروش حیوانات وحشی برای گوشت ، ممکن است پایان فروش حیوانات وحشی غیرقانونی در سرزمین اصلی پایان یابد.