برخی از مغازه ها در آلمان شروع به بازگشایی می کنند

1 اردیبهشت ماه 99

آلمان از روز دوشنبه محدودیت های قرنطینه خود را کاهش داد و به بازرگانان و مغازه ها اجازه می دهد از آنجا که این کشور قدم های کوچکی را برای بازگشت به حالت عادی بر می دارد ، بازگشایی کنند.کتابفروشی ها ، نمایندگی های اتومبیل و فروشگاه های دوچرخه نیز مجاز به بازگشایی هستند. در برخی مناطق آلمان باغ وحش ها دوباره بازگشایی می شوند. بازگشایی مغازه ها و مشاغل از ایالت به ایالت دیگر متفاوت است.این درحالی است که هفته گذشته دولت اعلام کرد ویروس در کشور "تحت کنترل است".موسسه رابرت کچ ، آژانس ملی کنترل و پیشگیری از بیماری آلمان ، روز جمعه گزارش داد که هر فردی که مبتلا به Covid-19 است ، اکنون به طور متوسط کمتر از یک فرد دیگر را آلوده کرده است.