جاذبه های گردشگری جهان - برج باد ها آگورای رومی آتن یونان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری جهان - برج باد ها آگورای رومی آتن یونان - قسمت دوم

2safar

در ادامه معرفی برج باد های در آگورای رومی شهر آتن به جزئیات بیشتر و ساعت آبی این بنای تاریخی می پردازیم. یکی از مهمترین ویژگی های معماری و زیبا شناختی این بنا، سنگ نگاره های بسیار تماشایی و فاخری است که بر روی هر ضلع هشت گانه این بنای ساخته شده اند، این سنگ نگاره ها که بیشتر به مجسمه هایی باشکوه می مانند، ویژگی های بادی را نماد آن هستند را نشان می دهند، ساعت آفتابی در زیر همان سنگ نگاره و مجسمه قرار دارد. ساعت ضلع شرقی در جهت معکوس ضلع غربی است و و با قرار گرفتن خط عمود بر هر کدام از اضلاع ساعت را نشان می دهد ،به طور کلی سنگ نگاره ها و ضلع های هشت گانه ی برج باد ها درست در مقابل جهات های اصلی و فرعی تنظیم شده و ساخته شده اند، به نحوی که به قرار گرفتن سایه خط مورد نظر بر روی یک جهت اصلی و فرعی زمان مشخص می شود.

2safar

این ویژگی ساعت آفتابی برج بادها به شکلی زیبا و شکیل تلفیق هنر و مهندسی را در آن دوره ی تاریخی نشان می دهند و گردشگران می توانند شعور و پیشرفت تکنیکی سازندگان این اثر فاخر را از نزدیک مشاهده نمایند. اما ساعت آبی این برج به دلیل انباشته شدن خاک و دیگر دور ریز های داخلی برج عملا برای سال ها و قرن ها پوشیده شده بود اما ساعت آبی این برج چگونه بوده است، براساس تحقیق های مفصل صورت گرفته در این خصوص، آب موزد نیاز از چشمه ای به نام گلپسیدار در نزدیکی آکروپولیس وارد برج استوانه ای شکل می شده و از طریق یک لوله ی آب از دیوار بالا رفته و وارد یک مخزن آب می شده، این مخزن آب برای کنترل فشار آب ورودی ساعت آبی بوده است. پس از آن یک لوله ی دیگر آب را به سرعت متغیر اما کنترل شده، به مرکز برج هشت وجهی می رساند و آب فواره های برج را تامین می کرد، اما آب ورودی ساعت به طور دقیق تر و کاملا محاسبه شده شود، منبع پایینی در 24 ساعت پر می شد و با پر شدن این منبع، شناور مانند ی به سطح آب می رسید و این شناور به یک زنجیر متصل بود که با حرکت و پایین رفتن شناور به نمایش ساعت متصل بود، به طور شفاف تر، خروجی آب این منبع و حرکت و شناور در زمان های مشخصی انجام می شدند و آب ورودی به این منبع نیز با آن ها به طور دقیق محاسبه می شد که در نتیجه این فرایند، زمان را نشان می داد.

2safar

یکی از نکات جالب این ساعت هم، مکانیزم تخلیه و پر شدن آب و تمیز شدن منبه برای جلوگیری از رسوب و اشتباه در تعیین زمان ساعت است. این فرایند در فصل های مختلف سال با تغییر رو به رو می شد و ساعت های فصلی بودند.

2safar

بنابر این گردشگرانی که به دیدن برج باد ها می روندف با یک اثر مهندسی شده ی دقیق و زیبا رو به رو هستند که مهمترین اثر آگورای رومی می توان آن را لقب داد، هرچند آنچه که در این جا گفته شد تنها خلاصه ای کلی برای توضیح یک فرایند پیچیده ی بسیار قدیمی است، با ما همراه بمانید، و بیشتر از این برج تاریخی بشنوید.