جاذبه های گردشگری جهان - برج شاهی دهلی هند

جاذبه های گردشگری جهان - برج شاهی دهلی هند

2safar

در سفرمان به شهر تاریخی دهلی، بارها به سراغ کاخ افسانه ای شاهان و امپراتوران سلسله ی مسلمان گورکانی، لال قلعه یا قلعه سرخ (پیش تر در 2safar به بخش ها و کاخ مختلف این قلعه ی تاریخی و افسانه ای رفته و آنها را برای شما معرفی کرده ایم، شما برای آشنایی بیشتر می توانید با سایت 2safar مراجعه نمایید) آمده ایم و هر بخشی از این مجموعه ای تاریخی و افسانه ای را با ورق زده ایم. شاید این آخرین سفرما به قلعه ی زیبا و چشم نواز سرخ باشد، جایی که هنر در اقسام و انواع مختلف اش در آنجا تجلی خاص پیدا کرد و مجموعه ی ای زیبا از فرهنگ های مختلف تمدنی های شرقی را به نمایش گذاشت. برج شاهی آخرین مکانی است، در قلعه ی زیبای سرخ به معرفی آن می پردازیم، بنایی که می توانند بخشی از سفر شما به این قلعه تاریخی باشد.

2safar

در بسیاری متون این برج را برج امپراتوران می نامند، که در ضلع شمال شرقی مجموعه ی قلعه سرخ قرار دارد. به لحاظ معماری این بنای زیبا بر اساس المان های معماری تلفیقی دوران کورگانیان ساخته شده است، در این شکل از معماری گردشگران می توانند المان ها یا تاثیرات فرهنگی و هنری معماری ایرانی را در کنار معماری هندی و مغولی شاهد باشند که در برخی از مکان های قلعه هر کدام از این سه تکه ی هنری و فرهنگی پررنگ تر خود نمایی می کند. برج شاهی، بناییی هشت ضلعی است، درسه طبقه بنا شده است، براساس اطلاعات موجود این بخش از قلعه ی سرخ یکی از مکان های محبوب برای شاه جهان (امپراتور معروف سلسله ی گورکانی) به شمار می رفته و امپراتور گورکانی یکی از ساکنین همیشگی این برج بوده است. این برج یکی از عناصر قلعه ی سرخ بوده که بیرون از محوطه ی قلعه قابل مشاهده بوده است و شاه جهان از بالای این بنای تاریخی نواحی اطراف را نگاه می کرده است. در مقابل این برج یک باغ زیبا با آب نماهایی قرار داشته است، که یکی از اصلی ترین ویژگی های برج شاهی به شمار می آید.

2safar

هنگامی که به نزدیکی این برج می رسید، خواهید فهمید که این برج یکی از کلیدی ترین، بخش های مجموعه ی قلعه بوده است، چرا که بر اساس یک سیستم هوشمندانه آب از طریف کانال های کشیده شده ی مشخص از طریق این برج به داخل قلعه آورده شده است. آب آشامیدنی و مورد نیاز برای تغذیه و همچنین نهر بهشت از مسیر تعبیه شده ی این برج آورده شده و از طرق یک سیستم مهندسی بسیاری قدیمی و دقیق به نواحی مختلف منتقل می شد.

2safar

در کنار این بخش مهم برج شاهی، یک اتاقک سفید رنگ وجود دارد که با سنگ مرمر سفید ساخته شده است، این بنا دیگر متعلق به شاه جهان نیست، بلکه اورنگ زیب (امپراتور گورکانی ) فرزند شاه جهان این بخش از برج را ساخته و به نظر می رسد، شاه جهان که در اوایل دوران پادشاهای اورنگ زیب توسط پسر به نوعی در حصر بود، چندان از تغییرات پسرش در قلعه ی سرخ راضی نبوده و این بخش نیز با توجه به طاق های زیبایش فضایی مفید را به برج اضافه نمی کند. با این همه، برای گردشگران قلعه ی سرخ، برج شاهی با تمام روایت های تاریخی اش، امروز تنها بنایی تاریخی و زیباست و ما تنها می توانیم شاهد هنرنمایی هایی معماران این بنای چشم نواز باشیم.