جاذبه های گردشگری ایران - برج چهل دختران استان سمنان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - برج چهل دختران استان سمنان - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی آشنایی با برج چهل دختران به سراغ داستان ها و حکایت های بومی و محلی می رویم، که جذابیت حضور در این مکان را بیشتر می کند، در واقع ، در کنار جذابیت های سازه ی تاریخی این بنا، که یکی از آثار تاریخی مهم در شهر سمنان به شمار می رود، نام و قصه ی این بنای تاریخی برای گردشگران چنان جذابیتی دارد، که حتی شکل، ساختار و جزئیات خود بنا را هم تحت تاثیر خود قرار می دهد و گردشگران مشتاقانه به دیدن برجی می روند، که با نام چهل دختران در لایه هایی از ابهام پیچیده شده است.

2safar

مردم محلی سمنان به ویژه زن های قدیمی بر این باورند، که دختران دم بخت و آماده ازدواج برای باز شدن بخت شان باید به داخل این برج خشتی بروند و سه یا هفت سنگ را از داخل برج به سمت بیرون پرتاب کنند، اگر در این کار موفق شوند، آنها مسیر ازدواج را طی کرده و همان سال به خانه ی شوهر خواهند رفت و گرنه اگر حتی یکی از سنگ ها به بیرون نرود، کار ازدواج به سال دیگر می کشد. این داستان در لایه هایی از باور های سنتی و خرافاتی قدیمی رایج در شهر سمنان، بسیاری از افراد را به خود مشغول می کرد، امری که به نظر می رسد امروزه بیشتر یک طنز و سرگرمی است که دیگر جایگاهی در میان مردم سمنان ندارد، هرچند ، در دنیای امروز و با توجه طی کردم سه دهه از قرن بیست و یکم، خرافات همچنان بخشی از زندگی بسیاری از افراد را در بر می گیرد، اما بدون شک برای گردشگرانی که به این شهر آمده اند، این برج و آن داستان تنیده شده در خرافات اش، جذابیت تفریحی خوبی خواهد بود.

2safar

البته این داستان محلی از آن جا نشات می گیرد که گفته می شود این برج توسط چهل دختر تارک دنیا ساخته می شود و این قصه ها و داستان ها هم به همین خاطر، بافته و ساخته شده اند، اما این تمام ماجرا نیست، در کنار این داستان های محلی تا حدودی خرافی، بسیاری از کارشناسان تاریخی بر این باورند که این برجی اثری متعلق به دوران پیش از اسلام است، که در دوران سلجوقی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. بر اساس این نظر، برج چهل دختران، بر روی آتشکده بنایی شده و اگر این بنا آتشکده نبوده باشد، یک مکان مقدس برای زردتشتیان به شمار می رفته، که مغان و روحانیون زردتشتی در کنار این برج ساکن بوده اند. حتی برای تاکید بیشتر بر این فرضیه، به محل و نام محله ی این برج اشاره می شود، که کوشمغان نامیده می شود. هنگامی که گردشگران در کنار این برج قرار می گیرند، در کنار تکرار آن داستان و روایت خرافی از برج چهل دختران، قدمت دیرینگی تاریخی این بنای باستانی برای گردشگران جذابیت بسیاری خواهد داشت.

2safar

ایستادن در کنار چنین بنا هایی با داستان ها و روایت ها متعدد، بدون شک یکی از جذابیت های سفر خواهد بود، جذابیتی که بازی زمان را بهتر می توان درک کرد و زندگی و تمام شادی ها و غم هایش را می توان راحت تر گرفت، ساده تر گذراند و بیشتر سفر کرد.