برنی به عنوان رئیس کورسیکا ایر منصوب شد

25 شهریور 98

لوک برنی رئیس جدید هیئت مدیره شرکت ایر کرسیکا است.

57 سال پیش در بستیا متولد شد و پس از فارغ التحصیل شدن در دانشگاه پاریس ،اول برنی کار خود را در حمل و نقل هوایی در اوایل سال 1985 شروع کرد.

وی با در چندین شرکت هواپیمایی مشهور فرانسوی مسئولیت داشته است.

وی در ژانویه سال 2019 با پیوستن به هیئت مدیره به این شرکت بازگشت.

برنی گفت: "در این لحظات ، من مسئولیت سنگینی را که از این پس به بعد با من است را ادامه می دهم و راهی را که بیش از 30 سال پیش توسط بزرگان ما به ما نشان داده شد ، هدایت می کنم.