بوئینگ اعتراف می کند که مهندسین ماه ها قبل از تصادف های کشنده از مشکلات هشدار ایمنی اطلاع داشتند

25 شهریور 98

بوئینگ ، سازنده هوافضا می داند که هشدار ایمنی کابین خلبان همانطور که در هواپیمای 737 مکس در نظر گرفته شده بود کار نمی کند ، اما این موضوع را به خطوط هوایی یا تنظیم کننده ها اعلام نکرد.

این شرکت اعلام کرده است که قبل از تصادف شدید در اندونزی در اکتبر گذشته در مورد مشکل این هواپیما اطلاع داشته است اگرچه هنوز مشخص نیست آیا می توان از وقوع فاجعه جلوگیری کرد، اگر هشدار همانطور که در نظر گرفته شده بود جلوگیری میی شد.

این ویژگی برای هشدار به خلبانان در شرایطی طراحی شده است که یک سنسور اصلی می تواند اطلاعات نادرست در مورد ضربات دماغه هواپیما را ارائه دهد ، اما در طی ماه ها از زمان اولین اتفاق هواپیما در سال 2017 مهندسان متوجه شدند که چراغ هشدار دهنده سنسور فقط وقتی کار می کند که خطوط هوایی نیز جداگانه ، این سنسور را خریداری کنند.

سنسورها هنگام پرواز در ماه اکتبر در اندونزی و دیگری در ماه مارس در اتیوپی دچار نقص عملکرد شدند و باعث شدند که نرم افزارهای موجود در هواپیما خود را به سمت پایین بکشند.

خلبانان نتوانستند کنترل هر دو هواپیما را به دست بیاورند و هر دو سقوط کردند که باعث کشته شدن 346 نفر شد