بوریس جانسون هشدار می دهد که انگلیس فقط دو هفته از ایتالیا عقب مانده است

۳ فروردین ماه ۹۹

نخست وزیر انگلیس ، بوریس جانسون هشدار داده است که خطر NHS این کشور از "شیوع" تحت الشعاع قرار گرفتن" قرار گرفته و اوضاع در انگلیس فقط دو یا سه هفته از ایتالیا عقب مانده است.وی گفت: "اعداد بسیار واضح هستند و سرعت می گیرند. ما فقط چند هفته دو یا سه از ایتالیا عقب هستیم. "ایتالیایی ها دارای سیستم بهداشتی عالی هستند. با این حال پزشکان و پرستاران آنها کاملاً بر این تقاضا غلبه کرده اند. تلفات ایتالیا در حال حاضر هزاران نفر است و در حال صعود هستند.جانسون گفت: "مگر اینكه با هم عمل كنیم ، مگر آنكه تلاش های ملی قهرمانانه و جمعی را برای كاهش سرعت انجام دهیم بنابراین احتمالاً اینكه NHS خودمان نیز به همان اندازه تحت الشعاع قرار بگیریم ، بسیار سخت است.""به همین دلیل است که این کشور در تحمیل محدودیت هایی که قبلاً هرگز در صلح یا جنگ دیده نشده است ، قدم های خود را برداشت."بیانیه جانسون در روز مادر در انگلیس منتشر شد. وی از مردم می خواهد که به دلیل ویروس از مادران خود دوری کنند - و در عوض به آنها زنگ بزنند یا با آنها تماس ویدیویی بگیرند. اما چند روز پیش ، خود جانسون گفت که امیدوار است مادر خودش را ببیند.