جاذبه های گردشگری ایران - بوشهر

جاذبه های گردشگری ایران - بوشهر

2safar

در ادامه گذر از شهر های مختلف ایران، این بار به سراغ یکی از شهر های مهم نواحی جنوب ایران رفته ایم و قصد داریم در کنار هم با جاذبه های دیدنی و تماشایی این شهر آشنا شویم و گوشه و کنار آن را بهتر بشناسیم. بدون شک نام بوشهر را شنیده اید، شهری آرام گرفته در کنار خلیج فارس، شهری که گردشگران در هوای دلنشین اش میهمان، میزبانانی خون گرم اند، مردمی شاداب و دریا دل، که 2safar شما را تا کنار سواحل زیبای خلیج فارس همراهی می کند و جاذبه های گردشگری این شهر را برای تان بازگو خواهد کرد.

2safar

در متون تاریخی نام های مختلفی به این شهر و این ناحیه اطلاق شده است، نام هایی که ارتباط مستقیمی با تاریخ این شهر داشته اند، اما دیرینگی تاریخی این منطقه جغرافیایی به دوران هخامنشی می رسد و حتی برخی متون از وجود بندری با نام موزامبری در این ناحیه اسم برده اند، اما نام های مانند رام اردشیر و ریشهر بوشهر را با دوران ساسانیان متصل می کند و دیرینگی تاریخی این ناحیه را به دروان باستان می رساند. بر اساس اطلاعات تاریخی اردشیر ساسانی شهری در محدوده ی همین شهر کنونی بنا کرد به نام رام اردشیر که با نام بُخت اردشیر هم شناخته می شده، اهمیت این شهر بندری به واسطه وصل شدنش به شاهراه سلطنتی مهم آن روزگار بوده که در ابتدای آن شاه راه، بوشهر امروزین به جاده ی کازرون- شیراز متصل بوده است و این موضوع یکی از مهمترین ویژگی های این شهر از آن روزگار به شمار می آمده است. با این حال، طی سال ها و قرن ها بعد ورود اعراب به ایران، بوشهر از آن حلقه ی ارتباطی باز می ماند تا اینکه در دوران پادشاهای نادر شاه افشار، بار دیگر ویژگی ارتباطی و بندگاهی این شهر ، آن را به رغیبی برای شهر بصره بدل می کند و بوشهر از زمان به بعد، این ماهیت ارتباطی خود را حفظ کرده و همواره یکی از مهمترین شهر های جنوب به خصوص جنوب غربی ایران به شمار آمده است.

2safar

بوشهر از سه سمت شمال، جنوب و غرب به خلیج فارس منتهی می شود و مانند یک شبه جزیره ی کوچک از موقعیت بسیار استراتژیکی برخوردار است، در برخی از متون تاریخی از بوشهر به عنوان بندری یاد می شود ، که نادر شاه قصد داشت به دلیل مسیر ارتباطی مناسب اش نیروی دریای مورد نظرش را ( که هیچ وقت عملی نشد) در آنجا برپا کند.

2safar

برای گردشگرانی که به بوشهر قدم می گذارند، این شهر خاطرات شیرینی را رقم می زند، از همنشینی و مناظر زیای طبیعی خلیج فارس تا مکان ها و بنا های تاریخی شهر بوشهر که هر کدام جذابیتی فراموش نشدنی را برای آنان به دنبال خواهد داشت. یکی از مهمترین لذت های سفر در نواحی مختلف ایران، جذابیتِ تنوع بی نظیر، تکثر فوق العاده و گوناگونی سرزمینی است، که تا اینجای سفرمان در 2safar به مناطق مختلف ایران با آن رو به رو بوده ایم، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران، از زمین و مردمان اش گرفته تا تاریخ و فرهنگ و باور های شان، همگی با تنوعی رنگارنگ و زیبا آمیخته است، که درواقع هویت اصلی این سرزمین را به رخ می کشد.