بیش از 6000 هوادار با وجود فراخوانی برای لغو آن در یک رویداد ورزشی در ژاپن شرکت کردند

6 فروردين ماه 99

برگزارکنندگان یک مسابقه هنرهای رزمی مختلط که در مقابل 6.500 هوادار در میادین سرپوشیده ژاپن برگزار می شود ، پس از نادیده گرفتن خواستار لغو آن ، با واکنش جدی روبرو هستند.رویداد "K-1 GP World" روز یکشنبه در Saitama Super Arena پیش رفت ، با رعایت دستورالعمل های دولت در مورد مسافت های اجتماعی و اجتماعات گسترده عمومی."موتهیرو اونو" ، فرماندار سیتاما در بیانیه ای گفت: "تاسف آور است (که این رویداد به جلو پیش رفت) ، زیرا چندین بار از آنها خواستار همکاری شدیم."بخشدار سایتاما خواستار لغو این رویداد قبل از برگزاری آن شد و پیام را به Saitama Super Arena منتقل کرد ، که دستورالعمل هایی را برای برگزار کنندگان رویدادها در وب سایت خود ارائه می دهد ، اما ممنوعیت اجتماعات عمومی را اجرا نمی کند.در بیانیه ای که در 19 مارس منتشر شد ، برگزارکنندگان رویداد K1 اصرار داشتند که با محافظت از هزاران نفر از شرکت کنندگان در محافظت از ويروس ، با استفاده از ماسک و اطمینان از ضدعفونی کننده دستی ، اقدامات کافی را انجام دهند.در همان روز ، یک هیئت علمی دولت مرکزی از برگزارکنندگان رویدادهای بزرگ خواست تا با احتیاط از جمله برنامه های لغو ، نسبت به جلوگیری از شیوع کروناویروس احتیاط کنند.