تايلند و كرونا ويروس

5 فروردين ماه 99

تعداد مرگ و میر کروناویروس در تایلند به 4 مورد افزایش می یابد و 827 مورد عفونت تایید شده است.سخنگوی وزارت صحت عامه روز سه شنبه گفت: سه نفر دیگر پس از درگير ویروس در تایلند جان باختند و تعداد کشته شدگان این کشور به چهار نفر رسید.مقامات تایلند همچنین 106 مورد تائید شده با تاخیر جدید را گزارش داده اند. كه تعداد کل این کشور به 827 مورد رسیده است. سخنگو گفت که بیست مورد از پرونده های جدید به خارج از کشور وارد شده است.