تایلند بزرگترین پرش یک روزه را در موارد جدید اعلام کرد

2 فروردین ماه ۹۹

تایلند روز جمعه 89 بیمار کروناویروس جدید را گزارش داد بزرگترین پرش یک روزه کشور در موارد جدید از زمان شروع همه گیری.وزارت بهداشت عمومی گفت: بسیاری از موارد جدید مربوط به ورزشگاه های بوکس است که بزرگترین منبع عفونت در تایلند تاکنون هستند.هم اکنون تایلند در مجموع 411 پرونده دارد.