تخریب 37 ساخت و ساز غیرقانونی در حریم درجه ۲ تخت جمشید

26 آبان 1397

وی با اشاره به ساخت و سازهای صورت گرفته در اراضی کشاورزی واقع در حریم دو تخت جمشید اعلام کرد : از زمان تغییر کاربری های یاد شده طرح شکایت از این اقدامات غیر قانونی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور حقوقی استان فارس در مراجع قانونی در دستور کار قرار گرفت که سرانجام در سال ۹۴ حکم قطعی مبنی بر تخریب پلاک های اعلامی از سوی دادستانی صادر گردید .

مدیرکل امور پایگاههای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن تشکر از دادگستری و دادستانی وهمچنین همراهی فرماندهی انتظامی مرودشت در صدور حکم و تخریب پلاک های غیرقانونی در حریم درجه دو تخت جمشید و پیگیرهای کارشناسی اداره کل استان فارس و پایگاه تخت جمشید کمک بسیاری در تخریم پلاک های اعلام شده کرده است .