اروگوئه تخلیه مسافران نیوزیلند و استرالیا را که در کشتی کشتی گرگ مورتیمر قرار دارد ، تأیید کرد

20 فروردین ماه 99

دولت اروگوئه تخلیه پرواز پزشکی مسافران نیوزیلند و استرالیا را در کشتی تفریحی گرگ مورتیمر مجاز کرده است.این پرواز پنجشنبه 9 آوریل آغاز می شود.کشتی مسافرتی استرالیا در حال حاضر در ساحل اروگوئه واقع شده است. دولت اروگوئه در اوایل این هفته تأیید کرد که تعداد زیادی از مسافران در داخل کشتی ، آزمایش ویروس را مثبت ارزیابی کرده اند.براساس بیانیه منتشر شده در روز سه شنبه توسط وزارت خارجه اروگوئه ، هواپیمای مذكور كه طرح تخلیه را انجام می دهد توسط اعزامی شفق قطبی كه صاحب کشتی است ، منشور می شود.در این بیانیه آمده است: "این عملیات بین اروگوئه ، وزرای خارجه استرالیا و شرکت کشتی کروز هماهنگ شده است."پیش بینی می شود این پرواز از اروگوئه خارج شود و در ملبورن استرالیا فرود آید.