ترامپ می گوید مدارس ایالات متحده می توانند به زودی باز شوند

30 فروردین ماه 99

رئیس جمهور آمریكا دونالد ترامپ روز جمعه پیشنهاد كرد كه مدارس كشور می توانند "زودتر دیرتر" باز شوند -همزمان با آنكه بسیاری از فرمانداران ایالتی مدارس را برای بقیه سال تحصیلی لغو كرده اند."من فکر می کنم مدارس به زودی باز می شوند ، فکر می کنم بسیاری از فرمانداران در حال حاضر در مورد بازگشایی مدارس صحبت می کنند. و ما باید از سالمندان خود مراقبت کنیم ، زیرا در مورد این بیماری چیزهای زیادی آموخته ایم.